• Në 21 shkurt, 3 javë më parë, Italia kishte në total vetëm 16 raste me koronavirus,aq sa ka pak a shumë Shqipëria sot. Papërgjegjshmëria bëri që Italia të ketë afro 15 mijë të prekur, 1000 të vdekur e 2000 të tjerë në gjendje kritike dhe të shpërndajë virusin në gjithë Europën. Urojmë që të gjithë të bëhemi aq të përgjegjshëm sa mos të bëhemi pas 3 javësh, ajo që është Italia sot.

Master në Antropologji Shëndetësore/Mjekësore

Desa

Libera a Me de Ignem
Master në Antropologji Shëndetësore/Mjekësore

Antropologjia shëndetësore - ose antropologjia mjekësore - është një fushë e themeluar mirë e antropologjisë që merret me dimensione sociale, kulturore, organizative, strukturore dhe etike të sëmundjes dhe shëndetit në një botë globale.

Shoqëria jonë po evoluon me një ritëm të shpejtë, dhe gjithashtu po shkakton ndryshime të mëdha në sektorin e shëndetësisë dhe marrëdhëniet e popullatës me sëmundjen dhe shëndetin. Këto janë ndryshime që shpesh paraqesin sfida që nuk mund të kuptohen dhe menaxhohen nga një qasje e thjeshtë mjekësore.

Për shembull, ka shumë njerëz që nuk ndjekin këshillat zyrtare shëndetësore. Gjithnjë, e më shumë njerëz po ndajnë njohuri alternative për shëndetin përmes internetit. Shumë pacientë kërkojnë trajtim alternativ, dhe pacientët plotësojnë sistemin e kujdesit shëndetësor me pritshmëri dhe nevoja të tjera.
Bazuar në shkencat humane dhe shkencat shoqërore, antropologjia shëndetësore ka zhvilluar teori dhe metoda që hedhin dritë në këto dhe çështje të tjera. Në të njëjtën kohë, metodat cilësore dhe baza empirike e lëndës e bëjnë programin shumë të dobishëm në studime konkrete dhe detyra hetimore në sektorin e shëndetësisë. Teoritë dhe konceptet e veçanta antropologjike të shëndetit dhe qasja krahasuese e profesionit, mund t'ju japin këndvështrime të reja për çështjet e kujdesit shëndetësor, si në raport me pacientin individual, ashtu edhe në lidhje me organizimin e sektorit të shëndetit dhe profesionet që ai përfaqëson.

Me një Master të Antropologjisë së Shëndetit, jeni të trajnuar të shihni dhe përjetoni një botë të njohur në mënyra të reja. Ju merrni njohuri për sëmundjen dhe shëndetin si fenomene dinamike kulturore. Ju bëheni më të mençur se si njerëzit mendojnë dhe veprojnë në lidhje me shëndetin dhe sëmundjen; sa kujdes, trajtim dhe shërim bëhet në bashkësi; dhe mbi mekanizmat që sjellin ndryshime të shpejta në shëndetin në këto vite.
Do të keni mjetet për të zhvilluar vetë njohuritë antropologjike për shëndetin dhe për ta sjellë atë në lojë në jetën tuaj të punës. Në të njëjtën kohë, programi ju ofron një bazë të shëndoshë teorike dhe metodologjike për zhvillimin e aftësive tuaja profesionale.

p.s. mund të lëvizet në seksionin e mjeksisë.
 

Barnaba

Antarë i Respektuar
Master në Antropologji Shëndetësore/Mjekësore

Antropologjia shëndetësore - ose antropologjia mjekësore - është një fushë e themeluar mirë e antropologjisë që merret me dimensione sociale, kulturore, organizative, strukturore dhe etike të sëmundjes dhe shëndetit në një botë globale.

Shoqëria jonë po evoluon me një ritëm të shpejtë, dhe gjithashtu po shkakton ndryshime të mëdha në sektorin e shëndetësisë dhe marrëdhëniet e popullatës me sëmundjen dhe shëndetin. Këto janë ndryshime që shpesh paraqesin sfida që nuk mund të kuptohen dhe menaxhohen nga një qasje e thjeshtë mjekësore.

Për shembull, ka shumë njerëz që nuk ndjekin këshillat zyrtare shëndetësore. Gjithnjë, e më shumë njerëz po ndajnë njohuri alternative për shëndetin përmes internetit. Shumë pacientë kërkojnë trajtim alternativ, dhe pacientët plotësojnë sistemin e kujdesit shëndetësor me pritshmëri dhe nevoja të tjera.
Bazuar në shkencat humane dhe shkencat shoqërore, antropologjia shëndetësore ka zhvilluar teori dhe metoda që hedhin dritë në këto dhe çështje të tjera. Në të njëjtën kohë, metodat cilësore dhe baza empirike e lëndës e bëjnë programin shumë të dobishëm në studime konkrete dhe detyra hetimore në sektorin e shëndetësisë. Teoritë dhe konceptet e veçanta antropologjike të shëndetit dhe qasja krahasuese e profesionit, mund t'ju japin këndvështrime të reja për çështjet e kujdesit shëndetësor, si në raport me pacientin individual, ashtu edhe në lidhje me organizimin e sektorit të shëndetit dhe profesionet që ai përfaqëson.

Me një Master të Antropologjisë së Shëndetit, jeni të trajnuar të shihni dhe përjetoni një botë të njohur në mënyra të reja. Ju merrni njohuri për sëmundjen dhe shëndetin si fenomene dinamike kulturore. Ju bëheni më të mençur se si njerëzit mendojnë dhe veprojnë në lidhje me shëndetin dhe sëmundjen; sa kujdes, trajtim dhe shërim bëhet në bashkësi; dhe mbi mekanizmat që sjellin ndryshime të shpejta në shëndetin në këto vite.
Do të keni mjetet për të zhvilluar vetë njohuritë antropologjike për shëndetin dhe për ta sjellë atë në lojë në jetën tuaj të punës. Në të njëjtën kohë, programi ju ofron një bazë të shëndoshë teorike dhe metodologjike për zhvillimin e aftësive tuaja profesionale.

p.s. mund të lëvizet në seksionin e mjeksisë.
Pse lodhesh me studime te tilla kur cdo gje shpjegohet ne librat e shenjte?!
 
Top